Vergoedingen/ regels

Tarieven

Voor het kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten (in of in de omgeving van Hoorn) reken ik geen vergoeding.

Het tarief voor een vervolggesprek van een uur is € 60,00
Voor een wandelafspraak van een uur is het tarief eveneens € 60,00
Bij een vervolggesprek of wandelafspraak van 90 minuten is het tarief € 75,00
Bij een afstand boven 10 km rond Hoorn reken ik een kilometervergoeding van € 0,20 per kilometer

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars, dus mijn diensten vallen buiten de vergoeding vanuit de basisverzekering.
Bij een beneden modaal inkomen gelden lagere tarieven die in onderling overleg worden vastgesteld

Ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 70762880

Regels

- Duur van de gesprekken, zowel aan huis als tijdens een wandeling is een uur, maar kan desgewenst ook 90 minuten zijn, in dat geval geldt het hogere tarief
- Van de gesprekken houd ik een dossier bij
- Als lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) houd ik me aan de beroepscode van het NIP
- Bij complexe problematiek zal ik u adviseren naar een GZ-psycholoog of Klinisch psycholoog te gaan
- Het is mogelijk om op korte termijn een afspraak te maken voor een eerste gesprek
- In de regel zullen vervolggesprekken 1 maal per 2 weken plaatsvinden, maar dit wordt in onderling overleg afgesproken
- Ik ga ervan uit dat afspraken plaatsvinden binnen de regio West-Friesland, daarbuiten kunnen we overleggen over de haalbaarheid qua reistijd

Klachtenprocedure

Natuurlijk hoop ik dat cliënten wanneer ze ergens vragen of een klacht over hebben mij zelf hierover aanspreken en we er samen over kunnen praten. Mocht u toch reden hebben een klacht in te dienen gaat dat als volgt:
Ik ben aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en mag de titel 'Psycholoog NIP' voeren. Dit betekent dat cliënten die klachten hebben over mijn behandeling hiermee bij het NIP terecht kunnen. Wie bezwaren heeft tegen het beroepsmatig handelen van een NIP-psycholoog of NIP-geregistreerd psycholoog en zich rechtstreeks benadeeld voelt, kan een klacht indienen bij het College van Toezicht van het NIP (zie de website van het NIP). Het Reglement voor het Toezicht bevat regels over de procedure van klachtbehandeling.