Visie

Ik heb vertrouwen in de eigen kracht van ieder mens om tegenslagen te boven te komen. Maar soms voelt het leven zwaar en is de veerkracht verdwenen.

Dit kan te maken hebben met een combinatie van verschillende factoren. Het kan hierbij gaan om iemands persoonlijkheid, gebeurtenissen uit het verleden, veranderingen in de persoonlijke of gezinssituatie, omstandigheden van buitenaf, ziekte of verlies. Het gevolg kan zijn dat iemand somber wordt, zich terugtrekt uit sociale contacten, minder vertrouwen in zichzelf heeft of andere problemen krijgt.

Dan kan het moeilijk zijn hier op eigen kracht weer uit te komen, je kan het gevoel krijgen steeds in hetzelfde patroon terecht te komen, over dezelfde obstakels te struikelen.

Ook wanneer iemand met verlies of rouw te maken heeft of met gezondheidsproblemen kan dit het geval zijn, je trekt je terug, wil een ander hier niet steeds mee lastig vallen en voelt je alleen en onbegrepen met je verdriet.

 

In deze voorbeelden kan hulp of advies nodig zijn om het zelf weer aan te kunnen. Soms kunnen enkele gesprekken al verlichting geven en een duwtje betekenen om zelf verder te gaan.

Juist dan kan ik als psycholoog en gesprekspartner u helpen om uw eigen kracht te hervinden en gebruiken. Ik kom als psycholoog aan huis in Hoorn en omgeving bij u thuis, in uw vertrouwde omgeving.

Contact: neem via de mail, de website of telefonisch contact op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.